Co÷rdinator: Mevr. Ria Gerrits
Acasiastraat 10  6602 EM Wijchen

E-mail: coordinator@lotusstudiekring-overasselt.nl
Secretariaat  Mevr. M. Peters.
Nassaulaan 14     6571AD Berg en Dal
tel +31(0)24 6843638
E-mail: secretariaat@lotusstudiekring-overasselt.nl
Voorzitter / Penningmeester: Dhr. J.F.G. Kersten
De Gildekamp 1025 6545KA  Nijmegen
tel: +31(0)6 25113079
E-Mail: penningmeester@lotusstudiekring-overasselt.nl
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Welkom op onze website

Het doel van de LOTUS« (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van
Slachtoffers), is het ontwerpen en ensceneren van ongeval  situaties en
het op medisch verantwoorde wijze uitbeelden van  acute zieken
daarin, ten behoeve van het onderwijs in de Eerste  hulpverlening
EHBO, Bedrijf hulpverlening, Brandweer, Ambulance oefeningen, ATLS
en Regionale of nationale rampen oefeningen.
Projects
Opleidingen
Aanvragen Lotus
Lotusstudiekring
     Overasselt
Voor het aanvragen van een Lotus,
kunt u contact opnemen met onze
co÷rdinator Ria Gerrits
Zij zal u graag informeren over de
mogeliijkheden van het inzetten van
Lotus« slachtoffers binnen de diverse
takken van de medische hulpverlening.
Ook voor grootschalige oefeningen
zijn onze leden getraind.
Het programma bestaat uit het grimeren
en acteren van diverse verwondingen,
zoals brandwonden , botbreuken, en
snijwonden, maar ook het uitbeelden van
ziektebeelden.
Voor meer informatie staat mevr. Mattie
Peters u graag te woord.
Programma 2017-2018
onder begeleiding van een studieleider en een medisch
docent worden de diverse ongevals situaties onder de
loep genomen en de diverse letsels doorgenomen.
Nieuws

Privacyverklaring